Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP WIN TRONG TUẦN
Số trận Win Chiến đấu của bạn là: 0 Trận
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Win Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 Tùng Vũ 239 28/01/2018 1,000,000
2 CáGỏi 48 28/01/2018 900,000
3 TùngVũ1996 48 28/01/2018 800,000
4 ๖ۣۜTốиɢ♦๖ۣۜGιαиɢ 47 28/01/2018 700,000
5 ↬Ƭß♡↬.๖ۣۜPhạmღUyên.™ 34 28/01/2018 600,000
6 Vũ Hương Giang 34 28/01/2018 500,000
7 ɱ√ρ.☆Cluβ☆Idol Tokuda 34 28/01/2018 400,000
8 TON THUONG 33 28/01/2018 300,000
9 💖Trinh💖 31 28/01/2018 200,000
10 ɱ√ρ.Cluβ.Ňɠọς Hân 25 28/01/2018 100,000